หน้าเว็บ

22/7/56

การทำหนังสือเดินทาง (Passport)

                  คนไทยทุกคนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีหนังสือเดินทางไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ตาม (เด็กทารกก็ไม่สามารถใช้หนังสือเดินทางเล่มเดียวกันกับบิดาหรือมารดาได้ ต้องทำแยกกันคนละเล่ม)


กรณีบุคคลทั่วไป-บรรลุนิติภาวะแล้ว
- รับบัตรคิว
- ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- วัดส่วนสูง พิมพ์นิ้วมือ 
- ถ่ายรูป
- แจ้งความประสงค์ถ้าจะขอรับเล่มทางไปรษณีย์
- ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท (กรณีต้องการให้จัดส่ง)
- รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

กรณีเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
- ต้องมีบิดาและมารดา มาลงนามให้ความยินยอมพร้อมกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ แต่กรณีถ้าคนใดคนหนึ่งมาพร้อมกันไม่ได้ ให้ฝ่ายที่ไม่ได้มาทำหนังสือให้ความยินยอมมายื่น

กรณีเด็กอายุเกิน15ปี แต่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ไม่เกิน20ปี)
- สามารถมาขอได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาแสดง

การรับหนังสือเดินทาง
- รับด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นมารับแทน(โดยมีหนังสือมอบอำนาจ) หลังจากยื่นคำร้องแล้ว 2 วันทำการ
- จัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ โดยชำระค่าจัดส่ง 40 บาท

การต่อหนังสือเดินทาง
- หนังสือเดินทางถ้าหมดอายุแล้วไม่สามารถต่อได้ ต้องทำใหม่อย่างเดียว

สถานที่ทำหนังสือเดินทาง
กรุงเทพฯ
- กรมการกงศุล ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
- ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนาอาคาร ชั้น 5
- อาคารเทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า ชั้น5  เลขที่ 3 ถนนบรมราชชนนี 11 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700          

19/7/56

Norte Dame Cathedral, Ho Chi Minh City, Vietnam

โบสถ์เนอธเดม โฮจิมินห์ เวียดนาม

- เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป

- ปิดวันอาทิตย์ช่วงบ่าย

- ดูรูปและแผนที่การเดินทางไปโบสถ์ฯจากตลาดBen Thanh


การเดินทาง

เดินจากตลาดเบนถันท์ไป Norte Dame Cathedral ประมาณ 1 ก.ม. ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที

13/7/56

เตรียมตัวก่อนเที่ยวโฮจิมินห์ เวียดนาม

นครโฮจิมินห์ Ho Chi Minh City

ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของเวียดนาม มีชื่อเดิมตามที่เรารู้จักคือ ไซ่ง่อน (Saigon) อดีตเมืองหลวงของเวียดนามใต้ แล้วเปลี่ยนชื่อมาใช้โฮจิมินห์หลังยุคสงครามเวียดนาม

ธงชาติ     : 

สนามบิน  : ท่าอากาศยานนานาชาติ Tan Son Nhat (เติน เซิน เนิท)
วีซ่า        : คนไทยไม่ต้องทำวีซ่าเข้าเวียดนาม พำนักได้ 30 วัน
                และวันหมดอายุในพาสปอร์ตควรมีมากกว่า 6 เดือน
โซนเวลา : เวลาไทยกับเวียดนาม ใช้เวลาเดียวกัน ไม่ต้องปรับเวลา GMT +07.00
สกุลเงิน  : ด่อง (VND)
ธนบัตร   : 1,000VND 2,000VND 5,000VND 10,000VND 20,000VND 50,000VND 100,000VND 200,000VND 500,000VND
อัตราแลกเปลี่ยน : 1USD : 21,000VND (เป็นอัตราประมาณการ เรทแน่นอนต้องเช็คกับBankอีกที)
                        :  1THB : 500-600 VND (หรือคิดง่าย 20,000VND=30บาท)
ปลั๊กไฟเวียดนาม : ปลั๊กไฟแบบ 2 รู มีแบบแบนและกลมเหมือนเมืองไทย สามารถนำไปใช้ได้เลย กระแสไฟ 220V

สถานที่ท่องเที่ยวโฮจิมินห์น่าสนใจ

1. พิพิทธภัณฑ์สงครามเวียดนาม (War Memnants Museum)
2. ตลาดเบนถั่น (Ben Thanh Market)
3. พิพิทธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum)
4. อดีตทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใต้ (Independence Palace)
5. ไปรษณีย์กลาง (Ho Chi Minh Central Post Office)
6. โบสถ์นอธเธอเดม (Cathedral Northe Dame)
7. สวนสัตว์ไซ่ง่อน (Saigon Zoo) / Botanic Garden
8. อุโมงค์คูฉี (Cu Chi Tunnel)

12/7/56

เดินเที่ยวโฮจิมินห์เองไม่ง้อรถ

เดินเที่ยวเมืองโฮจิมินห์เอง สบายๆ

บางครั้งอากาศร้อนมากก็เตรียมร่มหรือหมวกไปก็ดี ใครพอมีแรงสามารถเดินได้  เดินไปพักไปมีสวนให้แวะนั่งระหว่างทาง ระยะทางการเดิน จากจุดA-จุดE ประมาณ 2.1 กม. (ถ้าจะดินกลับมาตลาดเบถันห์จะต้องเดินอีกประมาณ 1 กม.) ดูแผนที่การเดินด้านล่าง

จุดA - เริ่มจากตลาดเบทันห์ (Ben Thanh Market)